About the work

curationist logoCurationist Object Description
The Dutch East India Company is personified here as prosperous royalty with divine affinity. The logo for the Dutch East India Company, known as the Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in Dutch, can be seen in the flag on the left. The logo conspicuously adorned all VOC luxury products.

Rijksmuseum Object Description

In het midden troont Batavia, de personificatie van de V.O.C., met scepter. Aan haar voeten ligt de Hollandse Leeuw, wakend over een bundel pijlen en een zwaard. Achter Batavia staat de Vrijheid met vrijheidshoed op stok en wordt een vlag vastgehouden met het monogram van de V.O.C. Mercurius, de god van de handel, zit rechts van Batavia. Oosterse koopmannen leggen cadeau's neer terwijl geheel rechts twee putti bij een wapenschild met de beeltenis van een adelaar spelen.

Work details

"--" = no data available
= Curationist added metadata(Learn more)

All Works in Curationist’s archives can be reproduced and used freely. How to attribute this Work:

.

Help us to improve this content!

Let our archivists know if you have something to add.

Save this work.

Start an account to add this work to your personal curated collection.

masonry card

We're just getting started!

Sign Up to receive updates.

Curationist connects people to cultural knowledge from all over the world.