A Pelican and other Birds near a Pool, Known as ‘The Floating Feather’

  • Creator: Melchior d'Hondecoeter
  • Year: 1680

Een pelikaan en ander gevogelte bij een waterbassin in een tuin in een voorstelling bekend als ‘Het drijvend veertje’. Op de voorgrond de pelikaan, in het water verschillende soorten eenden, links een kasuaris, een flamingo en een Afrikaanse kroonkraanvogel. In de lucht en in de verte nog verschillende andere vogels.

A Pelican and other Birds near a Pool, Known as ‘The Floating Feather’ is available in the public domain via Creative Commons .

The information provided was developed using the Rijksmuseum API | Source: Rijksmuseum

share work


Hit enter to search or ESC to close

Sign in to save your own collection of favorite works.